Leietager må være over 20 år og står ansvarlig for hytta, inventaret og området under oppholdet. Gjestene kan bli etterfakturert for ødeleggelser.

Alle gjester er ansvarlige for sin egen sikkerhet under oppholdet og må vise varsomhet i høyden.

På sommeren og i tørre perioder er det ikke lov å tenne levende ild i skogen. For egen og andres sikkerhet er det avgjørende at dette respekteres. Vis varsomhet med ild året rundt.

Vis respekt for dyrelivet og naturen og forlat området slik det var når du kom.

Ved uforutsette hendelser vi ikke rår over, som for eksempel ved vær og klima, kan vi være nødt til å avlyse oppholdet. I slike sjeldne situasjoner vil vi kontakte gjesten for å refundere beløpet eller finne ny dato.