Bærekraft – Panhytter

Bærekraft

Reiseliv handler om menneskers opplevelser og vi ønsker at et opphold hos oss skal gi økt forståelse og innsikt. En urørt natur som er godt tatt vare på håper vi at vil gi perspektiv til vår tids store utfordringer. Vi mener at ved å oppleve vil man også forstå hva vi står i fare for å miste.

PAN er et sted hvor gjestene kommer med høye forventninger som vi jobber hardt for å innfri. Samtidig stiller vi også krav til å våre besøkende.

Gjennom lokalisering i et unikt naturområde er premissene for oppholdet gitt fra naturens side. Her er alle gjester i ordets rette forstand.

PANs gjester skal bidra til et gjennomtenkt forbruk, ansvarlig ferdsel og respekt for omgivelsene under oppholdet. Vi oppfordrer også til å ta lengre opphold av gangen, slik at miljøavtrykket holdes så lavt som mulig.

Naturmangfoldsloven og FNs bærekraftsmål brukes som rettesnorer for å drive et så ansvarlig reiseliv som mulig. Vi er sertifisert gjennom Green Key og jobber mye lokalt gjennom samarbeid med lokale bedrifter og aktører. I PAN tilbys arbeidstrening til grupper som ellers ville risikert å stå utenfor arbeidslivet. Denne formen for bærekraftsarbeid er betydningsfull, motiverende og et bidrag til å holde liv i små lokalsamfunn i Utkant-Norge.

PAN er del av bedriftsnettverket Ærli der bærekraft er en felles grunnpilar. Ærli er et utvalg av norske reiselivsaktører som ønsker å innovere reiselivet for å skape levende distrikt- og lokalsamfunn gjennom et bærekraftig reiseliv.