[:no]Kan vi komme og se på hyttene?[:en]Can we come and look at the cabins? [:]

[:no]PAN er et eksklusivt konsept med gjesten i fokus. Vi ønsker å tilby mest mulig ro og derfor er det ikke mulig for andre enn betalende gjester å oppholde seg i området. Vegen er stengt med en bom og det er ikke tillatt å ta seg inn i området uten særskilte avtaler med eierne.[:en]PAN is an exclusive concept for the guests and we want to offer as much peace and quiet as possible. Therefore it is not possible for anyone other than paying guests to stay in the area. The road is closed with a barrier and it is not allowed to enter the area without special agreements with the owners.[:]