[:no]Jeg liker ikke høyder, da er vel ikke dette noe for meg?[:en]I don’t like heights. This is probably not for me? [:]

[:no]PAN er en opplevelse alle kan delta i, selv om man kjenner et sug i magen når det begynner å bli mange meter ned til bakken. Inngangen går gjennom en vindeltrapp med tett gitter på alle sider. Dette leder til en bru med håndløper på begge sider før man er inne i selve hytta. Vi har hatt mange gjester med uttalt høydeskepsis, men ingen har til nå hatt noen ubehagelig opplevelse. Om man vil være på den helt trygge siden anbefaler vi å ta oppholdet i PAN 2. Den ligger mer nede i terrenget med skogen tettere på og man merker ikke høyden like godt som på PAN 1.[:en]

PAN is an experience for everyone even though you might be a little sceptic when it comes to heights. The entrance goes through a spiral staircase with tight grids on all sides. This leads to a bridge with handrails on both sides before entering the cabin itself. If you still are a bit concerned, we recommend taking your stay in PAN 2. It lies more down in the terrain with the forest closer and you do not feel the height as massive as on PAN

[:]