Er hyttene trygge?

Sikkerhet har vært en nøkkelfaktor ved byggingen av PAN. Hyttene er testet til å tåle en dobbel orkan (100m/s) og det er foretatt presise sikkerhetsvurderinger av prosjektets arkitekt og ingeniør. Skulle det oppstår lyn og torden er hyttene godt jordet i bakken slik at lynet vil følge raskeste veg ned til fast grunn. Slikt sett er hyttene tryggere enn et hus, hvor et lynnedslag treffer på bakkeplan. Et opphold i PAN er derfor helt trygt om man følger sikkerhetsanbefalingene.