[:no]Er det farlige dyr på Finnskogen?[:en]Are there dangerous animals at Finnskogen?[:]

[:no]Til tross for at Finnskogen har en sjelden og spennende artsrikdom med ulv, bjørn, gaupe og elg, er ikke dette å anse som et faremoment. Rovdyr frykter mennesker og stikker av med en gang.[:en]Despite the fact that Finnskogen has a rare and exciting kingdom of various species such as wolf, bear, lynx and moose, this is not to be considered a danger. These animals fear people and they flee immediately should you come across them in the forest.[:]